Taekwondo ako neozbrojené bojové umenie presadzuje harmóniu a nenásilné riešenie konfliktov

Simona Šramová
Ostatní
Foto: flickr.com/ Republic of Korea

Taekwondo je kórejské bojové umenie s veľkým dôrazom na kopy. Jeho moderná podoba bola vyvinutá v 40. rokoch 20. storočia rôznymi kórejskými majstrami ako mix kórejských bojových štýlov s vplyvom tých zahraničných, ako je japonské karate a čínske kung fu.

Jedným z prvých náznakov existencie bojového umenia taekwondo je nástenná maľba na stene hrobky v Munchon, ktorá pochádza z obdobia Goguryeo z 1. storočia n.l. Kresba zobrazuje dve neozbrojené postavy stojace oproti sebe v štýle taekwondo. Iné kresby ukazujú postavy nosiace uniformy podobné tým, ktoré sa používajú v modernom tréningu taekwondo. Vývoj taekwondo a jeho techniky sa menili spolu s históriou Kórejského polostrova. V dobových záznamoch z období všetkých kráľovstiev v Kórei sa uvádza existencia a vývoj tohto bojového umenia. V období Goguryeo sa kládol veľký dôraz na bojové umenia, ktoré boli udržiavané na vysokej úrovni. V tomto období sa vyvinuli techniky lukostreľby, šermu či hodu oštepom. Svoje miesto získavali aj bojové umenia bez zbraní. Najrozšírenejšou bojovou technikou bol soobak (600 – 1940). V 14. storočí bolo bojové umenie reformované a premenované na taekkyon, ktoré ostalo prvoradým bojovým umením až do roku 1909. Počas obdobia vlády dynastie Joseon v dôsledku čínskeho vplyvu prešla Kórea radikálnou zmenou z budhizmu na konfucianizmus. Vplyv vojenských vodcov sa vytrácal v prospech civilných štátnikov, ktorí mali odlišné názory na kultúrny rozvoj Kórey. Záujem ľudí o bojové umenia sa znižoval, až to viedlo k zákazu zbraní a štúdia bojových umení všetkým okrem armády. Prišiel ale rok 1910 a Kóreu obsadilo Japonsko, ktoré zaviedlo vyučovanie japonských bojových umení (kórejská armáda bola pod japonskou kontrolou). Kórejské bojové umenia sa tak vyučovali tajne. Do pohnutých čias, konkrétne 9. novembra 1918, sa v meste Munchon, nachádzajúcom sa v dnešnej Severnej Kórei, narodil Choi Hong Hi, zakladateľ moderného taekwonda.  

Podľa rozprávania jeho vrstovníkov bol chorľavým a tvrdohlavým dieťaťom. Keď mal 12 rokov, vylúčili ho zo školy, pretože viedol protest proti Japonsku. Otec ho nechcel nechať bez vzdelania, preto mal súkromného učiteľa, ktorý chlapca naučil kaligrafiu a čínske znaky. Učiteľ spoznal chlapcovu krehkosť, preto ho priviedol k bojovým umeniam s použitím kopu. V roku 1937 odišiel Choi Hong Hi do Japonska, kde študoval angličtinu, matematiku a karate. Po návrate do Kórey v roku 1942 bol proti svojej vôli odvelený do japonskej armády. Pri pokuse o útek k partizánskej Kórejskej oslobodzovacej armáde bol zatknutý, obvinený z vlastizrady a poslaný do väzenia v Pchjongjangu. Na slobodu sa dostal v auguste v roku 1945 len pár dní pred popravou. V roku 1946, už ako generál, bol Choi Hong Hi jedným zo zakladateľov juhokórejskej armády, kde trénoval mužov zmodernizované bojové umenie. V roku 1966 založil Medzinárodnú Taekwondo Federáciu (International Taekwondo Federation – ITF) a jej asociácie vznikali v Európe, Severnej Amerike a celej Ázii. Zlom nastal v roku 1971, keď juhokórejská vláda dostala strach, že by taekwondo mohlo byť použité proti nej, a preto odmietla povoliť federácii vyučovať taekwondo v Severnej Kórei. Generála nahnevalo, že sa s jeho bojovým umením zachádza ako s politickým nástrojom, preto odišiel do dobrovoľného exilu do Kanady, kde v roku 1983 vydal knihu Encyklopédia taekwonda, ktorú rozdelil na 15 častí. Južná Kórea si založila v roku 1973 Svetovú federáciu taekwondo (World Taekwondo Federation – WTF) so sídlom v Soule, v ktorej je dnes združených viac ako 120 štátov sveta. Keď doktori oznámili Choi Hong Hi-ovi, že má neoperovateľnú rakovinu žalúdka, rozhodol sa umrieť v rodnej krajine, preto odišiel do Severnej Kórey, kde 15. júna 2002 v Pchjongjangu vo veku 83 rokov zomrel. Choi Hong Hi počas života viackrát navštívil Slovensko a Českú republiku, keď viedol medzinárodné semináre o taekwonde. Video nižšie ukazuje juhokórejský štýl taekwonda.

Moderné taekwondo vzniklo kombináciou kórejského bojového umenia taekkyon, japonskej disciplíny karate a filozofie čínskych bojových umení. Ide o neozbrojené bojové umenie slúžiace pri sebaobrane. Môžeme ho definovať ako disciplínu boja s holými rukami, ktorá zahŕňa použitie celého tela: odrážanie rukami/nohami, bloky, úskoky, skokové kopy atď. Celkovo ide o vyše 3 200 presne opísaných pohybov. Taekwondo sa skladá z troch slov: tae (kopať/noha), kwon (udierať/ruka) a do (metóda/spôsob). Nejde iba o fyzický tréning, ale aj o rozvoj ducha, ktorý sa prenáša do všetkých oblastí života. Považuje sa za spôsob myslenia a životný vzor zahŕňajúci prísnu disciplínu. Celosvetovo sa taekwondu venuje viac ako 70 miliónov ľudí (v priemere 52 % mužov, 48 % žien). Ženy sa taekwondu venujú od 70. rokov minulého storočia. V roku 2021 sa v Saudskej Arábii konali historicky prvé Majstrovstvá sveta žien v taekwonde. V taekwonde sa udeľuje študentom bojového umenia technický stupeň/pás, tzv. kup. Stupňov je desať. Začína sa od desiateho stupňa a bielej farby, ktorá symbolizuje čistotu a nepoškvrnenosť. Nasleduje žltá, ktorá predstavuje farbu zeme, do ktorej sa zasialo semienko učenia. Zelený pás symbolizuje prvé lístky (známky) úspechu. Modrý pás ukazuje na farbu neba, smer, ktorým rastlinka rastie. Červený pás rozpráva o študentovi, že pozná dostatok techník, aby sa mohol označovať za nebezpečného. Najvyšší stupeň je prvý kun s našitým čiernym pásom. Zo študenta sa môže stať inštruktor, ktorý dosahuje deväť danov. Pri každom dosiahnutom dane sa inštruktorovi našíva žltou farbou rímska číslica (od I po IX). Ôsmy a deviaty dan sa pripisuje iba čestne za prínos pre taekwondo.

Základné princípy taekwonda majú korene v tradičnej kórejskej kultúre. Sú založené na konfucianizme, budhizme a taoizme. Ide o päť základných princípov. Zdvorilosť – je základom medziľudských vzťahov a zahŕňa prejavovanie úcty. Od študentov taekwonda sa očakáva, že sa poklonia na znak úcty k inštruktorom a spolužiakom. Bezúhonnosť – byť úprimný a pravdivý k sebe a iným. Tu to znamená robiť správnu vec, aj keď sa nikto nepozerá, a zachovať si silný morálny charakter. Vytrvalosť – prekonávanie prekážok a výziev s odhodlaním a vytrvalosťou. Je nevyhnutná pre dosiahnutie cieľov a zvládnutie techník bojového umenia. Sebakontrola – mať schopnosť ovládať svoje emócie a impulzy. Tu je potrebná sebakontrola, aby sa študent vyhol používaniu taekwonda na agresiu alebo násilie. Posledný princíp je neskrotný duch – mať nezlomnú vôľu a nikdy sa nevzdávať. Neskrotný duch tu je nevyhnutný, aby študent prekonal nepriazeň osudu a dosiahol úspech. Základné princípy sú cenné aj v každodennom živote, vďaka ktorým sa študenti môžu stať lepšími a môžu prispieť k lepšej spoločnosti. Ako už bolo spomenuté, taekwondo nie je len o fyzických technikách, ale aj o súbore presvedčení a postojov, ktoré formujú svetonázor študenta. Filozofia taekwonda je založená na piatich princípoch. Jednota mysle a tela –  taekwondo zobrazuje prepojenie mysle a tela a snaží sa ich harmonizovať. Študenti sa učia sústrediť myseľ a ovládať telo, aby dosiahli maximálnu efektivitu. Nenásilie – aj keď ide o bojové umenie, dôraz sa kladie na vyhýbanie sa konfliktom. Študenti sú povzbudzovaní, aby schopnosti využívali len v sebaobrane a hľadali mierové riešenia problémov. Úcta k životu – taekwondo si cení posvätnosť života a povzbudzuje študentov, aby rešpektovali všetky formy života. Vernosť a oddanosť – taekwondo si váži lojalitu a oddanosť krajine, rodine a komunite. Študenti sú povzbudzovaní, aby prispievali k spoločnosti a podporovali harmóniu a mier. A nepretržité sebazdokonaľovanie – filozofia taekwonda zdôrazňuje neustále učenie a rast. Študenti sú povzbudzovaní, aby sa vzopreli sebe samým a usilovali sa o dokonalosť vo všetkých aspektoch svojho života. Prvýkrát sa taekwondo dostalo do povedomia širšej verejnosti 17. septembra 1988 na Olympijských hrách v Soule. Oficiálnym športom na olympijských hrách sa stalo v roku 1994. V roku 2000 sa v Sydney stalo medailovým športom. Video nižšie ukazuje severokórejský štýl taekwonda.

Taekwondo sa praktizuje aj v Severnej Kórei. Riadi sa metódami ITF. Keďže Medzinárodný olympijský výbor uznáva len WTF, športovci registrovaní pod organizáciou ITF nemôžu súťažiť na Olympijských hrách a Ázijských hrách. Pri učení taekwonda sa Severná Kórea zameriava na silné, prudké a disciplinované kopy, údery a päste, ktoré môžu fungovať v skutočných bojoch. Kým Juhokórejčania nosia na hlave a tele ochranné pomôcky, Severokórejčania nosia rukavice a chrániče, ale v oblasti hlavy majú iba náustok. Kým juhokórejské taekwondo sa vyvinulo do športu s veľkolepými pohybmi a kopmi, Severná Kórea si ponecháva prvky tradičného bojového umenia, ktoré kladie dôraz na skutočné boje. Svojich študentov vyučuje v Taekwondo Hall v Pchjongjangu, ktorú vybudovala v roku 1992. V roku 2017 sa tu konali Majstrovstvá sveta v taekwondo. Hoci sa taekwondo v Južnej a v Severnej Kórei vyvíjalo iným spôsobom, tento šport naďalej píše históriu medzinárodnej harmónie a jednoty. Cezhraničné výmeny taekwondo začali naberať na obrátkach po historickom medzikórejskom summite v roku 2000, keď sa tímy z oboch krajín navzájom navštevovali. WTF a ITF podpísali prelomovú dohodu o vzájomnom uznávaní a rešpekte v roku 2014 a pokúsili sa o spoločné ukážky taekwonda. Prvé spoločné vystúpenie sa konalo v ruskom Sachaline v roku 2014, o tri roky neskôr sa spolu predstavili na Majstrovstvách sveta v taekwonde v Pchjongjangu a na Olympijských hrách v juhokórejskom Pyeongchangu o rok neskôr. WTF a ITF sa dohodli na spolupráci pri zaradení taekwonda medzi spoločné kultúrne dedičstvo UNESCO. Napriek pozastaveniu progresu medzikórejských vzťahov v roku 2019 v dôsledku zlyhania severokórejsko-amerického summitu, obe Kórey uskutočnili spoločné predstavenia v Európe.

Zdroj: buffalotkd.com, wta4u.com, sportlegacy.net, taekwondo.sk, christiantkd.com, world.kbs.co.kr

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.