Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme společnost ATIVEON s.r.o. se sídlem Malešická 2855/2, Praha 3, 130 00, IČ:09915273 a provozovatel webu Asianstyle.cz a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, tedy pro registraci do diskusí a soutěží.     

  • Email (k vaší identifikaci na Asianstyle.cz)
  • Heslo v zašifrované podobě
  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze pro doručování výher)
  • Profilové fotografie (pokud si je umístíte ke svému účtu)
  • Telefonní číslo (pro kontaktování dopravce ohledně doručení výhry)
  • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)
  • a dále údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb), případně jiný online identifikátor.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli doručit výhru k vám domů. Dále pak provádíme analýzy a měření s cílem zjistit, jak je Asianstyle.cz používána. Dále také k zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran a redakčních newsletterů. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení i redakčního newsletteru je možno provést v registraci, klikem na odkaz přímo v obchodním sdělení a newsletteru, případně emailem na info@asianstyle.cz.

Kdo všechno má k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje poskytujeme jen tehdy, pokud to není nezbytné pro doručení výhry. Jedná se o přepravní a doručovací firmy jako Česká pošta, Geis Parcel CZ a další. Dále je předáváme klientům, kteří výhry zasílají vlastní cestou. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu existence Asianstyle.cz nebo do té doby, dokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte. Pokud přestanete svůj účet na Asianstyle.cz používat, Vaše osobní údaje můžeme smazat po 12 měsících od Vaší poslední návštěvy. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné s jistotou zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou často šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@asianstyle.cz.