Japonské značky áut: spoznajte mužov, ktorí neúnavne nasledovali sen zrýchliť Japonsko (2. časť)

Simona Šramová
Ostatní
Foto: forbes.com

Japonsko je známe modernými technológiami a víziami budúcnosti, pri ktorých neveriacky krútime hlavou od úžasu. Kto boli muži, ktorí stáli pri zrode japonských áut, s ktorými sa stretávame na cestách každý deň?

Značka Subaru vznikla na základe spoločnosti, ktorú vytvoril Chikuhei Nakajima (1884 – 1949). Ten bol obchodníkom a politikom. Pochádzal z farmárskej rodiny. Už od detstva sa túžil stať konštruktérom a tomu podriadil nasledujúce vzdelanie, keď chodil na námornícku konštruktérsku školu. Inšpiráciou pre modely mu bola značka Citroën. Jeho veľký deň nastal v októbri v roku 1911, keď pilotoval prvú japonskú vzducholoď a ten istý rok bol menovaný za poručíka japonského cisárskeho námorníctva. Po ukončení školy odišiel do USA, kde sa vzdelával v oblasti letectva. Stal sa tretím Japoncom, ktorý získal licenciu na pilota. K jeho osobe sa viaže dokument, ktorý vypracoval v roku 1915. V ňom obhajoval bombardovanie civilistov s cieľom rozdrviť morálku/odpor národa. Po návrate domov sa zdokonaľoval v letectve. S obchodným partnerom Seibei Kawanishim založili leteckú továreň, ktorú si po rozchode v roku 1919 rozdelili. Tak vznikla Nakajima Aircraft Company, ktorá hneď dostala objednávku na 20 lietadiel od armády. V roku 1931 odišiel do politiky a spoločnosť prenechal bratovi. V politike zastával rôzne funkcie, bol minister železníc, minister munície a minister obchodu a priemyslu. Po kapitulácii Japonska v roku 1945 bol spojeneckými vojskami zatknutý a väznený. Síce bol v roku 1947 podmienečne prepustený, na jeho zdraví sa to podpísalo a o dva roky neskôr zomrel.

Letecká spoločnosť bola zrušená. Komponenty skonfiškované neboli, preto sa pretransformovala na továreň na výrobu mopedov. V 50. rokoch sa spojila s ďalšími spoločnosťami a vytvorila sa Fuji Heavy Industries. Jej automobilová divízia dostala názov Subaru. V japončine slovo znamená „zjednotiť“, ale je to aj výraz označujúci zoskupenie šiestich hviezd, ktoré starovekí Gréci nazvali Plejády a ktoré sú súčasťou súhvezdia Býka. Podľa gréckej mytológie sa na tieto hviezdy premenili dcéry obra Atlasa. V roku 1954 bolo predstavené prvé auto značky Subaru poháňané štvorvalcovým motorom. Počas ťažkostí v 90. rokoch množstvo akcií odkúpila Toyota, v súčasnosti väčšinovú kontrolu opäť prevzala spoločnosť Subaru. Riaditeľom spoločnosti je Tomomi Nakamura, ktorý do spoločnosti prišiel v roku 1982.

V prípade značky Mitsubishi zájdeme do hlbšej histórie. Jej tvorcom bol Yataro Iwasaki (1835 – 1885), priemyselník a finančník. Pochádzal z chudobných pomerov, bol synom farmára. Predtým patrila jeho rodina k samurajom, jeho pradedo musel status pre dlhy predať. Yataro začal popri škole kariéru v klane Tosa. Klan mal obchodné záujmy v mnohých častiach Japonska. Počas štúdia sa z Tokia vrátil domov po tom, ako sa dozvedel, že jeho otec mal spory so starostom. Keď sudca odmietol vypočuť Yataru, ten ho obvinil z korupcie, za čo ho sudca poslal na sedem mesiacov do väzenia. Po prepustení študoval u reformistu Toyo Yoshidu. Ten ho ovplyvnil myšlienkami o otvorení uzavretého národa, o rozvoji a priemysle. Vďaka tomu sa Yataro stal úradníkom. Usilovne šetril, aby rodine vrátil status samuraja, čo sa aj stalo. Yataro stratil všetky kontakty, keď bol na Yoshidu spáchaný atentát. Vďaka statusu Yatarovho synovca sa dostal na pozíciu úradníka. Jeho úlohou bolo nakupovať lode, zbrane a muníciu pre klan Tosa. Yataro na financovanie nákupov vyvážal gáfrový olej, japonský papier a iné produkty. Keď sa v roku 1868 ukončila vojenská diktatúra s príchodom Meiji éry, Osaka nahradila Nagasaki ako hlavný obchodný prístav. Nová vláda zakázala klanom podnikať. Yataro prevzal spoločnosť, keď sa klan rozpadol. Ponúkol sa splatiť časť ich dlhu po tom, ako od nich dostal obchodné práva a lode.

Spoločnosť prijala v roku 1873 meno Mitsubishi: mitsu znamená tri, hishi vodný gaštan. Japonci slovo dlho používali na označenie tvaru kosoštvorca či diamantu. Nachádzajú sa v ňom prvky klanu Tosa a Yataru. Japonci ohýbajú hlásku h na zvuk b, keď sa vyskytuje v strede slova. Yataro postupne naučil synov bývalých aristokratov klásť zákazníka na prvé miesto. Spoločnosť prosperovala v lodnom priemysle, zaoberala sa ťažbou uhlia a patrila k najúspešnejším v Japonsku. Politická situácia sa zmenila a Mitsubishi stratila vplyvného mecenáša. Takmer skrachovala, ale s konkurenciou sa dohodla na zlúčení. Yataro sa fúzie nedožil. Mal 50 rokov, keď zomrel na rakovinu žalúdka. Spoločnosť sa delila na rôzne divízie, preto dnes môžete značku vidieť v odvetviach ako výroba vlakov, lodí, lietadiel, papieru, skla, oleja, ale aj v bankovníctve a poisťovníctve. K výrobe áut došlo v roku 1917. Išlo o Model A a bola to vôbec prvá séria vyrábaná na území Japonska. Išlo o kópiu značky Fiat. Od roku 1970 sa spoločnosť volá Mitsubishi Motors Corporation. Dnes spoločnosť vedie Takehiko Kakiuchi, ktorý do spoločnosti prišiel ako zamestnanec v roku 1979.

Spoločnosť Yamaha nie je iba značkou vyrábajúcou rôzne hudobné nástroje, ale zaoberá sa aj výrobou áut a motocyklov. Jej zakladateľom je priekopník západných hudobných nástrojov v Japonsku Torakusu Yamaha (1851 – 1916). Pochádzal z rodiny samurajov z klanu Kishu. Odmala bol očarený západnou vedou a technológiou. Fascinovaný hodinkami, ktoré si v Osake kúpil, sa dal na hodinárstvo a študoval obchod. Ako čas plynul, podujal sa opravovať aj lekárske vybavenie či trstinový organ. To bol prvý okamih zrodu značky Yamaha. Počas opravy organu vytvoril plán vnútra organu a vytvoril vlastný prototyp organu. Aby ho doručil Hudobnému inštitútu (dnes Tokijská univerzita umenia), hovorí sa, že si prehodil organ na ramená a prešiel hory Hakone. Organ sa však neujal, pretože bol zle naladený. Torakusu to nezlomilo a začal študovať hudobnú teóriu a ladenie. Po ťažkostiach sa mu nakoniec organ podarilo dokončiť. K tomu vytvoril aj vlastnú ladičku, ktorá sa dodnes nachádza v logu spoločnosti.

V roku 1887 založil spoločnosť Nippon Gakki Co Ltd. Tu zriadil výrobný závod s modernými montážnymi linkami. O dva roky spoločnosť predala takmer 250 organov niekoľkým školám v Japonsku. S úspechom sa zamerala na výrobu klavírov, ústnych harmoník a xylofónov a bola najväčším japonským výrobcom hudobných nástrojov. Keď Torakusu zomrel v roku 1916, spoločnosť sa stále orientovala na hudbu. Počas druhej svetovej vojny japonská vláda požiadala spoločnosť o výrobu drevených a kovových leteckých vrtúľ. Keď mala spoločnosť po vojne finančné problémy, na začiatku 50. rokov sa riaditeľ spoločnosti Genichi Kawakami rozhodol prehodnotiť nedostatočne využívané zariadenie na výrobu malých motocyklov. Tak vznikla motocyklová divízia v roku 1955, ktorá viedla k výrobe áut. Yamaha má dve divízie: Yamaha Corporation (logo je fialové) a Yamaha Motor Co. (logo je červené). Riaditeľom sa stal Yoshihiro Hidaka.  

Na začiatku značky Kawasaki stojí staviteľ lodí Shozo Kawasaki (1837 – 1912). Narodil sa do rodiny obchodníka s kimonom. Už ako sedemnásťročný sa snažil obchodovať a darilo sa mu desať rokov, kým sa jeho nákladná loď nepotopila počas búrky. Nevzdal sa a dostal sa do spoločnosti zaoberajúcej sa cukrom. Počas svojho života zažil veľa námorných nehôd, preto prehĺbil svoju dôveru v západné lode, ktoré boli priestrannejšie, stabilnejšie a rýchlejšie ako japonské lode. Zároveň sa zaujímal o moderný lodiarsky priemysel. V roku 1876 založil na pôde vypožičanej od vlády lodenicu Kawasaki Tsukiji alebo aj inak Kawasaki Heavy Industries. Spoločnosť prosperovala a tešila sa záujmu objednávok na opravu lodí. Súkromné vlastníctvo bolo obmedzené, preto sa ho rozhodol zverejniť. Shozo mal takmer 60 rokov a nemal dosť starého syna na to, aby ho nasledoval a za nástupcu si vybral Kojira Matsukatu, tretieho syna obchodného mecenáša Masayoshiho Matsukatu. Spoločnosť Kawasaki sa orientovala na podnikanie v oblasti koľajových vozidiel, lietadiel a lodnej dopravy. Ako prvá zaviedla osemhodinový denný systém a rozrástla sa na poprednú spoločnosť ťažkého priemyslu v Japonsku.

V Kawasaki sa výrobe motocyklov začali venovať po druhej svetovej vojne, keď sa upravili prívody vzduchu z bojových lietadiel na vysokorýchlostné motocykle a neskôr do výroby pridali aj autá, ale primárne sa naďalej venuje motocyklom. Spoločnosť sa objavuje v lodnom, automobilovom, železničiarskom a vesmírnom priemysle či v stavebníctve. Stojí za výrobou vysokorýchlostných vlakov Shinkansen. Riaditeľom spoločnosti je Yasuhiko Hashimoto.

Zdroj: subaru.co.jp, mitsubishi-motors.com, yamaha.com, kawasaki.com

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.