Začnú Kórejci používať medzinárodnú metódu počítania veku a omladnú tak o jeden až dva roky?

Andrea Garajová
Ostatní
Foto: seoulsearching.net

Ak vám nezvyčajné počítanie kórejského veku nikdy tak celkom nedávalo zmysel, možno vás poteší správa, že už čoskoro sa to pravdepodobne zmení. Yoon Suk Yeol, novozvolený prezident Južnej Kórey, sľúbil, že zruší tradičnú metódu počítania veku v krajine.

Výbor novozvoleného prezidenta Južnej Kórey Yoon Suk Yeola v pondelok 11. apríla uviedol, že pracuje na úprave zákona, ktorý bude namiesto tradičnej kórejskej metódy používať medzinárodnú metódu určovania veku. Tento zákon by mal znížiť sociálne a ekonomické náklady spojené s umožnením využívania viac ako jedného spôsobu počítania veku v Južnej Kórei.

Ak by ste sa narodili v Južnej Kórei, tak by ste už pri narodení mali jeden rok. Druhý rok svojho života by ste však nedosiahli o rok, na svoje narodeniny, ale pripočítal by sa vám každoročne na Nový rok, čiže 1. januára. To znamená, že ak by ste sa narodili 31. decembra, už na druhý deň by ste podla tradičnej kórejskej metódy počítania veku mali dva roky. Ako je to možné? Skúsime si to vysvetliť.

Foto: borasaekvision.wixsite.com

Táto tradičná metóda počítania veku bola v minulosti široko využívaná nielen v Južnej Kórei, ale v celej východnej Ázii. Avšak na rozdiel od iných krajín, ktoré už dávno v minulosti prijali medzinárodne uznávaný systém počítania veku, Južná Kórea sa dodnes drží tohto tradičného systému.

Pôvod tohto netypického určovania veku je nejasný. Niektoré teórie hovoria, že táto metóda určuje vek od momentu vzniku plodu, iné teórie hovoria o tom, že tento systém určovania veku pochádza ešte zo starých numerických systémov, ktoré nepoznali pojem nuly. Nula sa po prvýkrát ako plnohodnotné číslo objavuje až v 5. storočí v Indii. Do tej doby nula vystupovala len ako akýsi „prázdny priestor“ a nezaraďovala sa medzi čísla.

Južná Kórea sa už v minulosti pokúšala vzdialiť od tejto tradičnej metódy počítania veku, avšak tieto snahy v konečnom dôsledku viedli ešte k väčším zmätkom. Výsledkom týchto snáh je to, že Južná Kórea v súčasnosti používa až tri metódy určovania veku, ktoré musia Juhokórejci ovládať a zároveň musia vedieť, kedy majú ktorú metódu počítania veku využiť, pretože rôzne metódy sa vzťahujú na rôzne právne či administratívne zákony.

Od roku 1960 sa pre oficiálne dokumenty a zákony v Južnej Kórei využíva medzinárodne uznávaný systém počítania veku, ktorý začína počítať vek dieťaťa od momentu, kedy sa dieťa narodí. V sociálnej sfére občania využívajú tradičnú metódu počítania veku, podľa ktorej má dieťa v momente narodenia jeden rok. Okrem toho existuje ešte jedna metóda počítania veku, pri ktorej sa deti rodia vo veku 0 rokov a každý rok sa im 1. januára pripočíta jeden rok. Táto metóda počítania sa využíva najmä pri zaraďovaní žiakov do ročníkov v školách a na určovanie toho, kedy majú muži nastúpiť na výkon povinnej vojenskej služby.

Foto: blog.lingodeer.com

V posledných rokoch, kedy sa Južná Kórea stáva čoraz atraktívnejšou destináciou, sa stále viac Juhokórejcov prikláňa k tomu, aby sa systém počítania veku zjednodušil. Kritici tohto systému tvrdia, že súčasné nastavenie počítania veku je mätúce a zbytočne vytvára nepríjemné napätie v spoločnosti. Juhokórejská kultúra je značne ovplyvnená konfucionizmom a vek v spoločnosti zohráva obrovskú úlohu a určuje to, ako ľudia medzi sebou interagujú. Toto nastavenie určovania istých rolí na základe veku v spojení s kórejskou metódou počítania veku často spôsobuje nepríjemné napätie a nerovnosť v spoločnosti.

Najviac znevýhodnení sú ľudia narodení koncom kalendárneho roka. Obzvlášť sa to dotýka detí, ktoré sú zaradené do tried s oveľa staršími a pokročilejšími žiakmi. Tieto deti sú vnímané ako deti rovnakého veku. To vytvára obrovský tlak na dieťa, ktoré môže byť mentálne aj o jeden rok mladšie oproti svojmu „vekovému rovesníkovi“. To sa neskôr môže prejaviť na psychike jedinca, najmä ak hovoríme o nastavení, ktoré je typické vysokými nárokmi a stresujúcim akademickým prostredím.

Rozdiely v jednej „vekovej“ skupine medzi deťmi narodenými na začiatku a konci toho istého roku môžu byť obrovské. Deti narodené neskôr môžu byť následne považované za pomalšie, aj keď v skutočnosti sú len neskôr narodené a ich vývoj je oproti ostatným deťom oneskorený o pol a viac roka.

Tento systém počítania veku znevýhodňuje tiež mužov, ktorí boli narodení neskôr. Títo muži musia absolvovať povinnú vojenskú službu o mnoho mesiacov skôr ako ich rovesníci.

Hoci sa táto veková priepasť môže zdať banálna, nepriaznivo môže ovplyvniť niektoré dôležité životné rozhodnutia, týkajúce sa napríklad vzdelania alebo výberu povolania, či iných kľúčových momentov v živote jednotlivcov.

Až do začiatku 21. storočia chodili Kórejci narodení v januári alebo februári do školy o rok skôr ako ostatní v ich „vekovej“ skupine. Školský systém v Južnej Kórei sa riadil na základe čínskeho kalendára, ktorý trvá približne od marca do februára. To však spôsobovalo problém pri vytváraní vzťahov medzi spolužiakmi, keďže vzťahy v kórejskej spoločnosti sú do značnej miery ovplyvnené vekom.

Táto nerovnosť v dôsledku tradičnej metódy počítania veku sa najviac prejavila počas pandémie. Mnohí Juhokórejci boli frustrovaní po tom, čo zdravotníci použili nekonzistentné vekové normy na očkovanie proti koronavírusu. Výsledkom toho bolo, že mnohí občania sa museli preukazovať ako očkovaní, aj keď oficiálne nemali ešte nárok na očkovanie. Zároveň došlo k istým nejasnostiam ohľadne toho, kto má a kto nemá nárok na určité programy vládnej pomoci pre mládež, čo zahŕňalo napríklad dotácie na bývanie alebo podporu mladých podnikateľov.

Foto: bbc.com

Podľa prieskumu spoločnosti Hankook Research z januára 2022 až 71% Juhokórejcov podporuje zrušenie tradičného systému počítania veku. Yoon Suk Yeol, budúci prezident Južnej Kórey, ktorý sa narodil v decembri a na vlastnej koži zažil nezmyselnosť tohto vekového systému, zaradil zrušenie kórejskej metódy počítania veku ako jeden z hlavných sľubov vo svojej predvolebnej kampani.

Podľa jeho návrhu by sa medzinárodný systém určovania veku mal stať jednotným štandardom pre všetky právne a sociálne účely. Avšak vzhľadom na zložitosť celej situácie bude pravdepodobne potrebné túto komplexnú zmenu rozdeliť na niekoľko fáz. Hoci podobné pokusy o zrušenie tohto systému v minulosti zlyhali, Yoonov návrh má podľa mnohých analytikov nádej na úspech, pričom poznamenávajú, že zmena má veľkú podporu medzi veľkými politickými stranami a verejnosťou.

Návrh zákona by mal byť upravený a predložený ešte tento rok, aby mohol byť schválený a prijatý do platnosti v priebehu budúceho roka. Ako to nakoniec dopadne a aký dopad to bude mať na juhokórejskú spoločnosť, je zatiaľ nejasné. Avšak prijatie tohto zákona bude čeliť určitému zmätku a bude vyžadovať určitú dobu, kým si spoločnosť na tento systém zvykne.

Prijatie medzinárodného počítania veku v Južnej Kórei ako oficiálneho systému počítania veku má pre Juhokórejcov obrovský význam. Nielenže by sa vďaka tejto zmene predišlo mnohým zmätkom a zjednoteniu počítania veku, no zároveň by sa vyrovnala veková priepasť medzi rovesníkmi a Kórejci by sa stali o rok až dva mladšími.

Čo si o kórejskom počítaní veku myslíte vy? Ste zástancami udržania tejto ojedinelej tradície alebo túto zmenu radi privítate?

Zdroj: voanews.com, straitstimes.com

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.