Diwali je tady! Jak Indové slaví podzimní festival světel?

Kultura
Foto: Flickr / justaslice (Slices of Light)

Diwali je pro hinduisty stejně důležitým obdobím, jako pro křesťany vánoční svátky. Jak a proč se slaví? Jaké se k němu váží příběhy?

Diwali je pětidenní festival, který slaví miliony lidí po celém světě každý rok na podzim. Tento festival se vyznačuje ohňostroji, rodinnými slavnosti a zapalováním svíček. Slaví ho hinduisté, sikhové a přívrženci džinismu. V Indii ho slaví většina Indů bez ohledu na víru.

Jeho hlavním tématem je vítězství světla nad tmou a dobra nad zlem.
 
Diwali je známý také jako festival světel. Domy jsou v tento čas vyzdobeny svíčkami a barevnými světly. Lidé si navzájem dávají dárky a recitují modlitby. Festival se shoduje s časem hinduistického Nového roku. Světla jsou zde chápána jako metafora pro sebezdokonalování. Představují nové začátky.
 
Každá víra má své vlastní důvody, proč tento svátek slavit. Nicméně pro mnohé je Diwali oslavou legendy Pána Rámy a jeho manželky Sity, kteří se v 15. století př. n. l. vracejí do svých království v severní Indii z exilu poté, co porazili démona krále Ravanna zapálením řady hliněných lamp.

Hinduisté interpretují příběh Diwali podle toho, kde žijí. V severní Indii se slaví příběh o návratu Rámy, v jižní Indii zase slaví Diwali jako den, kdy Krišna porazil démona Narakasura. V západní Indii je Diwali zase spjato s příběhem lorda Vishnu, jeden z hlavních bohů hinduistické trojice, který poslal démona krále Baliho vládnout podsvětí. Ve všech interpretacích je jedna věc společná, všechny ukazují vítězství dobra nad zlem.

Během svátku je také uctívána Lakshmi, bohyně bohatství. Někteří věří, že Lakshmi putuje zemí a hledá domácnosti, kde bude vítána. Lidé otevřou dveře a okna a rozsvítí světla a lampy, čímž zvou Lakshmi k sobě. Lakshmi je s Diwali svázána, protože se slaví v období dožínek, které označují poslední sklizně roku, než nastane zima. Lakshmi v této době zavřela své účetní knihy a modlila se za úspěch na začátku nového rozpočtového roku. Dnes je tato praxe rozšířena do podniků po celém indickém subkontinentu. Ty označují den po Diwali jako první den nového účetního roku.

Foto: Flickr / Abhinaba Basu

Během Diwali se konají obrovské ohňostroje, které připomínají oslavy, ke kterým došlo po Rámově návratu. Všude svítí svíčky nebo tradiční hliněné diyas, což jsou olejové lampy, obvykle vyrobené z hlíny, s bavlněným knotem namočeným v ghí nebo rostlinném oleji. Světlo při Diwali symbolizuje vnitřní světlo, které nás chrání před duchy temnoty.

Domy jsou ozdobeny barevnými rangoli. Rangoli je umělecká forma pocházející z Indie, při které jsou na podlaze v obývacím pokoji nebo nádvoří z materiálů, jako jsou barevná rýže, suchá mouka, barevný písek nebo květy, vytvářeny vzory. Jejich návrhy jsou předávány z generace na generaci, aby se umělecká forma a tradice udržely naživu.
 
Během festivalu si navzájem rodiny a přátelé dávají sladkosti a dárky. Je zde také silná víra v obdarovávání lidí v nouzi. Tradicí je také uklízet domy a kupovat si nové oblečení. Indické sladkosti, které se během oslav dávají, existují v široké škále barev a chutí. Kromě toho k Diwali patří také mnoho sladkých a slaných pokrmů.

Pětidenní oslavy Diwali se konají každoročně v říjnu nebo listopadu. Přesné datum vždy závisí na hindském lunárním kalendáři.

Foto: Balaji.B / Wikipedia

Dny Diwali

Předvečer Diwali je známý jako Narak Chaturdasi. V tento den údajně démon Narakaasura potkal svou smrt. Oslavy pak pokračují pět dní.

Jedinečnost tohoto festivalu je jeho harmonie pěti různorodých filosofií. Každý den Diwali má zvláštní myšlenku nebo ideu. Každý z těchto pěti dní má lidi pozvednout a obohatit jejich životy.

První den je nazýván jako Dhanvantari Triodasi, Dhanwantari Triodasi nebo Dhan Theras. Tento den by se měli hinduisté při západu slunce koupat a nabízet zapálenou deeya a Prasad (sladkosti nabízené v čase uctívání) k Yama Rajovi, pánovi smrti, a modlit se za ochranu před předčasnou smrtí. Nabízet by měli v blízkosti rostliny Holy Basil, stromu Tulsi nebo jakýchkoliv jiných posvátných stromů.

Druhý den je nazýván Narak Chaturdasi. Právě v tento den Krišna zničil démona Narakasur a učinil svět beze strachu. V tento den by si měl člověk dopřát masáž těla s olejem, aby se zbavil únavy. Měl by se koupat a odpočívat, aby mohl zbytek Diwali slavit s elánem a oddaností. V tento den by také měli lidé vyzdobit své domy hliněnými lampami nebo diyas a vytvořit na podlaze vzory rangoli.

Třetí den, Lakshmi Puja, je dnem, kdy je uctívána bohyně Lakshmi. Hinduistické rodiny se společně sejdou, také se svým Panditem (knězi) a modlí se k Lakshmi, aby od ní získali požehnání pro bohatství a prosperitu, vítězství dobra nad zlem a světla nad tmou. Následují velké hody a ohňostroj.

Foto: Flickr / Nimish Gogri,

Čtvrtý den je den Nového roku, kdy se přátelé a příbuzní navštěvují s dárky a přáním všeho nejlepšího pro další období. Po celé Indii se slaví v různých formách. Tento den se nazývá Annakuta nebo Govardhan Puja. Hinduisté uctívají Govardhan (inkarnaci Krišny) za první modlitbu (pooja) vykonanou lidmi z Vrindávanu (Krišnovo sídlo na zemi).

Lidé z Vrindávanu dělali festival na počest poloboha Indra, který byl odpovědný za deště nezbytné pro úspěšnou sklizeň. Jednoho dne se však Indra stal příliš pyšný na svůj post krále nebes a Krišna přesvědčil obyvatele Vrindávanu, aby při svém festivalu oslavovali kopec Govardhan s argumentem, že na kopci byla úrodná půda, která poskytla trávu, na které se pásli býci a krávy, dobytek poskytoval mléko a zorané pozemky by měly být uctívány. To se nelíbilo mocnému Indrovi a pomstil se velkými dešti a bouřkami. Když to Krišna viděl, zvedl kopec na malíčku levé ruky jako obří deštník. Po sedmi dnech si Indra uvědomil marnost svých činů a vzdal se. Sestoupil z nebes a uklonil se před Krišnou. Tímto způsobem Krišna prokázal, že je Deva Deva, král polobohů, a že může být uctíván za jakýkoliv účel, za který mohou být uctíváni polobozi nejvyšší příčinou všech příčin. Uctíván je tedy Krišna, kopec Govardhan jako inkarnace Krišny a také krávy a býci, kteří jsou mu drazí.

Na konec je široká veřejnost krmena z vrchu posvěceného jídla prasadam (podstata jídla, které je náboženskou obětí). Tento obřad provádějí všechny Vaishnava chrámy v Indii a po celém světě. Stovky lidí jsou krmeny prasadam v závislosti na kapacitě každého chrámu.

Pátý den se nazývá Bhaiyadooj, Bhai teeka nebo Slavnost bratří. V tento den zvou sestry své bratry na jídlo, jehož součástí jsou bratrů oblíbené pokrmy. Celý tento obřad znamená také povinnost bratrů chránit své sestry. Sestry mají zase svým bratrům dávat požehnání.

Diwali je pro hinduisty stejně důležitý jako vánoční svátky pro křesťany.

Foto: Flickr / Nimish Gogri,
Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.