Kim Garam zo skupiny LE SSERAFIM má prestávku od aktivít v dôsledku obvinení zo šikanovania na strednej škole

Simona Šramová
Hudba
Foto: HYBE Entertainment

Už mesiac pred debutom skupiny LE SSERAFIM sa začali objavovať informácie, že jej členka Kim Garam sa aktívne zapájala do šikanovania svojich spolužiakov na strednej škole. Ide o pravdu alebo výmysel?

Keď 5. apríla uverejnila agentúra Source Music, že členkou skupiny LE SSERAFIM sa stáva Kim Garam, na internete sa v ten deň objavili informácie, že sa zapájala do šikanovania na strednej škole. Neznáma osoba tvrdila, že mala chodiť na rovnakú strednú školu ako Kim Garam. Údajne sa jej Kim Garam mala vyhrážať, že rozpošle o nej správu na Facebooku, ak ju správne nepozdraví. Neznáma taktiež povedala, že Kim Garam mala piť a fajčiť. O slovo sa prihlásila aj ďalšia neznáma: „Vtedy naozaj robila všelijaké veci. Ľahké šikanovanie bolo samozrejmosťou. Stačilo, keď ste prešli okolo nej a spustila na vás spŕšku nadávok.“ Nasledoval ďalší príspevok, ktorý obsahoval rozhovor, ktorý mal pochádzať od Kim Garam. Podľa prepisu rozhovoru mala speváčka použiť hrubý jazyk, keď sa mala vyhrážať niekomu za to, že nezdvíha mobil. Objavilo sa iné obvinenie, že študentka skolabovala v škole a šla na pohotovosť údajne kvôli činom Kim Garam. Internetom kolovala fotka Kim Garam a jej kamarátov pózujúcich pred tabuľou v explicitných pózach.

Agentúra HYBE vydala vyhlásenie, ktorým obvinenia popierala. „Radi by sme Vás informovali o našom postoji k podozreniam súvisiacim s Kim Garam, u ktorej bolo potvrdené, že debutuje ako členka LE SSERAFIM, dievčenskej skupiny Source Music patriacej pod HYBE. Od 5. apríla sú na jej osobu na rôznych webových stránkach vznesené obvinenia, na základe ktorých sme vykonali interný proces overovania. Z interného rozhovoru vzišlo, že obvinenia boli zámerne upravené tak, aby zlomyseľne ohovárali Kim Garam v súvislosti s udalosťami, ku ktorým došlo v čase, keď nachádzala priateľov na začiatku štúdia na strednej škole. Na rozdiel od uvedených obvinení sa prostredníctvom tretej strany potvrdilo, že Kim Garam bola na strednej škole obeťou šikany vrátane kyberšikany. Tvrdenia, že Kim Garam bola trainee v inej agentúre alebo že unikli interné dokumenty, nie sú pravdivé. Domnievame sa, že tieto obvinenia majú zlý úmysel poškodiť interpreta, ktorý sa chystá debutovať a informujeme Vás, že Source Music podnikla právne kroky proti šíreniu jednostranných a skreslených obvinení a nepravdivých informácií súvisiacich s týmto prípadom. Preto Vás úprimne žiadame, aby ste sa zdržali špekulatívnych správ na základe podozrení, ktoré sa v súčasnosti so zlomyseľnosťou šíria online. Okrem toho vznesené obvinenia obsahujú hanobenie osoby, ktorá je pred debutom a je ešte neplnoletá. Radi by sme jasne povedali, že podnikneme právne kroky bez akéhokoľvek urovnania alebo zhovievavosti. Ďakujeme.“ Týmto to však nekončilo a o mesiac neskôr sa objavili nové dôkazy, ktoré mali usvedčovať Kim Garam zo šikanovania.

Dňa 16. mája sa na internete objavila fotografia dokumentu, ktorý sa javil ako oficiálny záznam zo stretnutia školského výboru pre násilie. V dokumente z roku 2018 s názvom „Oznámenie o výsledkoch komisie pre násilie na školách“ sa ako páchateľ incidentu uvádza meno „Kim Garam z 1. ročníka, 3 trieda“. Dokument začína: „Informujeme Vás o opatreniach, ktoré podnikneme v súlade s článkami 16 a 17 zákona o predchádzaní násiliu na školách a o opatreniach, ktoré majú zamedziť násiliu.“ Článok 16 predchádza násiliu na školách a zaoberá sa ochranou žiakov a detí, pričom zákon uvádza, že ak to školský výbor pre násilie považuje za potrebné, môže požiadať školu, aby prijala opatrenia, ako je zabezpečenie dočasnej ochrany, liečbu, psychologické poradenstvo, zmenu triedy a/alebo akékoľvek iné opatrenia na ochranu obete. Článok 17 sa zaoberá „Protiopatreniami voči študentom-agresorom“, v ktorom sa uvádza, že školský výbor pre násilie požiada školu, aby prijala jedno alebo viacero opatrení proti páchateľovi násilia: príkaz na poskytnutie písomného ospravedlnenia, zákaz styku s obeťou, službu škole, službu spoločnosti, špeciálny výchovný kurz alebo psychologickú liečbu, suspendovanie, zmenu triedy, preradenie na inú školu alebo vylúčenie. V ten deň, keď sa dokument začal šíriť online, niekto zverejnil fotku Kim Garam a jej spolužiakov zo strednej školy, ktorí mali na tričkách číslo 3 a napísal: „Je pravda, že Kim Garam bola v prvom ročníku, tretia trieda na strednej škole Kyeongin.“ Hovorca HYBE zopakoval, že sa od posledného vyhlásenia agentúry nič nezmenilo a dodal: „Začali sme podnikať právne kroky a podrobnosti budú vyriešené počas právneho procesu.“ Keď novinári oslovili strednú školu, na ktorú Kim Garam chodí, aby komentovala uverejnený dokument, škola odpovedala: „Nemôžeme odpovedať.“

O slovo sa prihlásila údajná obeť šikanovania prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Vo vyhlásení vedená pod menom Yoo Eunseo uviedla, že ju speváčka šikanovala. Doplnila, že obvinenia, ktoré kolujú na internete sú pravdivé. Situácia sa zhoršila po tom, čo agentúra HYBE vyhlásila, že Kim Garam bola obeťou šikanovania a mnohí začali Yoo Eunseo obviňovať, že o šikanovaní rozpráva zo žiarlivosti. Zašli údajne tak ďaleko, že jej posielali jej fotografie s popisom, aby si „pripravila vykopať vlastný hrob“. Yoo Eunseo tvrdila, že požiadala HYBE, aby odvolala svoje vyhlásenie a ospravedlnila sa jej. Agentúra jej žiadosť zamietla a naďalej Kim Garam propagovala ako členku LE SSERAFIM. V dôsledku toho Yoo Eunseo naznačila úmysel odísť zo školy a pokúsila si vziať život. Yoo Eunseo prostredníctvom právneho zástupcu požaduje úprimné ospravedlnenie HYBE. Ak sa tak neudeje, je Yoo Eunseo pripravená odhaliť ďalšie dôkazy o šikanovaní. Agentúra HYBE na vyhlásenia reagovala: „Uverejňujeme svoj postoj týkajúci sa vyhlásenia, ktoré distribuovala do médií právnická agentúra Daeryun. Po prvé, keďže súčasná záležitosť týkajúca sa členky LE SSERAFIM Kim Garam má dočinenia s maloletými, považujeme za nešťastné, že Daeryun prijala jednostranné opatrenia na zverejnenie vyhlásenia pre viaceré médiá. Keďže Daeryun výhodným spôsobom oznámila časť záležitosti, ktorá sa skutočne stala v roku 2018, radi by sme povedali, že pripravujeme náš postoj. Prosíme novinárov, aby sa zdržali spravodajstva založeného na argumente jednej strany. Chceme zdôrazniť, že záležitosť začala, keď sa šírili nepravdivé tvrdenia o členke, ktorej debut sa blížil. Usúdili sme, že šírenie nepravdivých informácií bolo škodlivé, preto sme okamžite začali podnikať právne kroky a to momentálne prebieha. Aj keď bola členka terčom anonymných online škodlivých útokov, dôvod, prečo sme neurobili oficiálne vyhlásenie je ten, že situácia, ktorá nastala, keď bola táto členka v prvom ročníku na strednej škole, súvisí s rôznymi priateľmi v jej veku. Keďže sú všetci ešte neplnoletí, pristupovali sme k záležitosti opatrne. Pravdu o situácii z roku 2018 v súčasnosti sprostredkúva iba jedna strana, takže ihneď ako dokončíme skúmanie tvrdení právnickej agentúry Daeryun, oznámime náš jasne organizovaný postoj. Ďakujeme.“

Postoj agentúry prišiel 20. mája, ktorý dopodrobna opísal situáciu ohľadom Kim Garam, ktorá bude mať na neurčitý čas od propagácií prestávku a skupina LE SSERAFIM bude vystupovať v pätici. „V prvom rade by sme sa chceli ospravedlniť fanúšikom, že sme týmto spôsobom u nich vyvolali obavy. Pôvodne sme sa zdržali objasňovania skutočností potvrdených samotnými členmi a mnohými vyhláseniami tretích strán z obavy, že by mohla byť odhalená totožnosť a citlivé osobné informácie neplnoletých osôb vrátane ich rovesníkov zapojených do incidentu. Sociálnymi sieťami a online komunitami sa však neustále šíria prehnané informácie o tom, že Kim Garam bola jednostranným páchateľom školského násilia, ktorý sa zvyčajne podieľal na fyzickom násilí a zverejňovali sa iba jednostranné informácie, preto by sme chceli opraviť tieto obvinenia. Yoo Eunseo, klientka právnickej firmy Daeryun, bez povolenia odfotila spolužiačku, ktorá sa v škole prezliekala a nosila len spodnú bielizeň, čo zverejnila na sociálnych sieťach pod menom niekoho iného (čo je tiež uvedené v lete na školskom výbore pre násilie, o ktorom hovorí Daeryun). Kim Garam a jej priatelia, ktorí sa kvôli incidentu nahnevali, konfrontovali Yoo Eunseo, avšak k fyzickému násiliu nedošlo. Yoo Eunseo priznala svoje previnenia, nebola za ne však potrestaná. Skôr ukázala na spolužiakov, ktorí ju konfrontovali, ako na páchateľov, odkázala ich na školský výbor pre násilie a potom prestúpila na inú školu. V dôsledku toho boli Kim Garam a jej priatelia potrestaní školským výborom pre násilie.

V roku 2018, keď bola Kim Garam v prvom ročníku na strednej škole, bola predvedená na školský výbor pre násilie a bola potrestaná. Vysvetlíme podrobné fakty, pretože celkový kontext možno pochopiť len vtedy, keď sa úplne vysvetlí situácia a podrobnosti školského výboru pre násilie. V tomto prípade páchateľ, ktorý najprv urobil niečo zlé proti svojim spolužiakom, požiadal o školský výbor pre násilie a Kirm Garam, ktorá sa zastala kamarátky, bola považovaná za útočníka. Kim Garam sa kamarátila s Yoo Eunseo asi dva mesiace od marca do apríla 2018, čo bol začiatok prvého ročníka na strednej škole. Koniec ich kamarátstva naznačovala trojhodinová hádka, keď vyšlo najavo, že Yoo Eunseo nadávala Kim Garam a jej priateľom. Obe strany sa jedna druhej ospravedlnili a prerušili medzi sebou kontakt. Neskôr Yoo Eunseo odfotila blízku kamarátku Kim Garam, ktorá mala na sebe len spodnú bielizeň, keď sa v škole prezliekala a túto fotku uverejnila na sociálnej sieti inej kamarátky. V tom čase poškodená kamarátka Kim Garam bola šokovaná a celkovo päť priateľov, vrátane Kim Garam, konfrontovalo Yoo Eunseo, ktorí boli nahnevaní za šírenie nelegálnej fotky. Stretli sa s Yoo Eunseo a konfrontovali ju. Svoju vinu Yoo Eunseo priznala, školský výbor pre násilie ju však nepotrestal. Počas tohto procesu Yoo Eunseo zvolala školský výbor pre násilie a tvrdila, že Kim Garam a jej blízki priatelia ju šikanovali, a tak sa uskutočnilo stretnutie Kim Garam a jej priateľov. Avšak predtým, ako bolo možné ukončiť zasadnutie školského výboru pre násilie, ktoré Yoo Eunseo zvolala, dobrovoľne prestúpila, keď sa diskutovalo o „nútenom preložení“ na žiadosť obete, ktorá bola nelegálne odfotená v spodnej bielizni. Nakoniec boli opatrenia školského výboru pre násilie udelené dvom študentom, Kim Garam a jej kamarátke, na ktoré ukázala Yoo Eunseo, ktorá opustila školu. O mesiac či dva sa vrátila do školy vedľa tej, kam chodila Kim Garam. Existuje veľa spolužiakov, ktorí môžu dosvedčiť toto tvrdenie. Okrem priamo zainteresovaných jednotlivcov existuje niekoľko spriaznených jednotlivcov a spolužiakov zo školy, ktorí poznajú body stretnutia školského výboru pre násilie, ktoré sa konalo v júni 2018. Existuje niekoľko študentov, ktorí potvrdili konanie Yoo Eunseo, keď požiadala školský výbor pre násilie o jeho zvolanie a vyhlásila sa za obeť. Množstvo ľudí o tom dokáže svedčiť. Kim Garam bola tiež obeťou školského násilia. Po zvolaní školského výboru pre násilie sa po škole začali o Kim Garam šíriť klamlivé informácie. Počas strednej školy si tak Kim Garam vypočula také obvinenia, ako napríklad, že udrela kamarátku kvetináčom či bola nútená prestúpiť zo školy. Neskôr sa prostredníctvom učiteľa dočkala aj ospravedlnenia od spolužiaka, ktorý o nej šíril nepravdy. Niektorí študenti konfrontovali Kim Garam a jej priateľov, dráždili ich alebo im nadávali. Ak Kim Garam odchádzala zo skupinových chatov, pozývali ju do nich späť a ak si správy nečítala, obťažovali ju, že im neodpovedala. Nielen spolužiaci, ale aj úplne neznámi študenti z iných škôl prichádzali do skupinového chatu a slovne napádali Kim Garam a jej kamarátov. Keďže toho bolo na Kim Garam a jej priateľov dosť, požiadali o pomoc učiteľa na škole. Kim Garam nedávno ranili aj falošné obvinenia. Kim Garam od svojho debutu poškodzujú najrôznejšie fámy a my by sme chceli objasniť, že všetky nasledujúce fámy nie sú pravdivé.

„Kim Garam bola nútená prestúpiť do inej školy“ nie je pravda. Kim Garam žila v Soule od predškolského veku až po druhý ročník základnej školy. Kvôli práci svojho otca strávila zvyšné štyri roky základnej školy v Gwangju. Keď sa pripravovala na strednú školu, vrátila sa do Soulu a nastúpila na strednú školu vo svojom bydlisku a momentálne navštevuje strednú školu. Počas tohto procesu nebola nikdy nútená prestúpiť zo školy. „Udrela kamarátku kvetináčom po hlave“ a „Rozbila spolužiačke hlavu tehlou“ nie sú pravdivé. Všetky fámy sú nepravdivé a Kim Garam bola tvrdeniami poškodená. Prostredníctvom učiteľa získala ospravedlnenie od toho spolužiaka, ktorý fámy rozširoval. Mnoho spolužiakov toho bolo svedkom. „Dokonca šla do školy v policajnom aute a zúčastnila sa skupinových bitiek alebo fyzicky napádala iných študentov“ tiež nie je pravda. Kim Garam nikdy fyzicky nenapadala iných študentov, ani sa nezúčastnila skupinových bitiek a tiež nikdy nebola privezená do školy v policajnom aute. Všetko sú to škodlivé fámy. „Pila a fajčila“ je tiež fáma, ktorá nie je pravdivá. Kim Garam doteraz nikdy nefajčila a nepila alkohol. Fáma vznikla v prvom ročníku na strednej škole ako vtip. S rodičmi šla na nikotínový test a aby sa očistila, výsledky testu odovzdala svojmu učiteľovi a priamo to vysvetlila svojim priateľom. „Nadávala iným umelcom“ tiež nie je pravda. Je to tiež zlomyseľná falošná fáma, že Kim Garam sa hrubo a vulgárne vyjadrovala o iných umelcoch. Kim Garam nikdy nepovedala, že je fanúšičkou konkrétneho mužského umelca a nikdy nemala negatívne emócie a ani neodsudzovala členky svojej skupiny či iných dievčenských skupín. „Podpísala kontakt ako trainee s inou agentúrou a bola vylúčená zo zostavy debutujúcej skupiny“ nie je pravda. Kim Garam nebola nikdy súčasťou inej agentúry pred Source Music. Nie sú pravdivé ani fámy, že bola členkou inej debutujúcej skupiny v inej agentúre a jej zmluva bola ukončená z dôvodu jej minulých činov a problémov jej osobnosti. Ako sme už predtým uviedli, podnikneme právne kroky bez akéhokoľvek urovnania alebo zhovievavosti. Po nájdení dôkazov plánujeme podniknúť ďalšie právne kroky v ostatných veciach.

Všetkým sa ospravedlňujeme a prosíme o pochopenie. Záležitosť, ktorá sa stala problémom, sa týka maloletých, preto sme sa pokúsili problém vyriešiť bez toho, aby sme verejnosti prezradili podrobnosti o pravde. V čase jej debutu sa však situácia zmenila natoľko, že sme nemali inú možnosť ako konať, pretože sa značne rozšírili nepravdivé informácie o Kim Garam a bol zverejnený obsah týkajúci sa stretnutia školského výboru pre násilie s jednostrannými tvrdeniami prostredníctvom právnickej firmy, takže je nám ľúto, že musíme vysvetľovať citlivé otázky týkajúce sa jej spolužiakov. Okrem toho sa ešte raz ospravedlňujeme za nesprávne prejavy a správanie Kim Garam v minulosti. Hoci šlo o verbálny spor, keď sa zastávala kamarátky, ktorej bolo ublížené, aj ona sama priznala svoje chyby a hlboko nad tým uvažuje. Považuje za chybné, že použila nadávky a správala sa tak, že sa ten druhý cítil ohrozený. Po poslaní do školského výboru pre násilie v prvom ročníku strednej školy sa Kim Garam stala tiež obeťou, ktorej sa ubližovalo prostredníctvom kyberšikany a šikanovania v triede. Vytrvalo sa však usilovala o svoje sny a budúcnosť. Uprostred toho trpela psychickými problémami, keďže počas svojho debutu dostávala útoky zo všetkých druhov fám. Po diskusii s Kim Garam sme sa rozhodli, že dočasne zastaví aktivity a zameria sa na liečenie svojho zraneného srdca. LE SSERAFIM bude dočasne pôsobiť ako päťčlenná skupina, kým sa Kim Garam po zotavení nevráti. Prosíme všetkých o veľkorysé pochopenie. Na záver sa ospravedlňujeme, že nemáme inú možnosť, ako prezradiť presné informácie v súvislosti s Kim Garam a že sme spôsobili nepríjemnosti kvôli umelcovi našej agentúry. Predovšetkým sa úprimne ospravedlňujeme, že sme spôsobili znepokojenie všetkým fanúšikom, ktorí podporujú LE SSERAFIM. Ďakujeme.“

Ako prípad skončí? Je Kim Garam obeť závisti alebo bola skutočne strojcom šikanovania? To ukážu najbližšie dni. V prípade zmien budeme určite o prípade informovať aj naďalej.

Zdroj: soompi.com

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.