Jihokorejské přílivové plošiny byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO

Eva Lenská
Zajímavosti
Foto: flickr/GRID-Arendal

Jihokorejské přílivové plošiny neboli Getbol byly koncem července oficiálně zapsány na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Stalo se tak na na 44. zasedání výboru pro světové dědictví, které se konalo online v čínském Fuzhou.

Výbor se jednomyslně rozhodl zařadit přílivové plošiny na seznam a ocenil, že jsou jedním z nejdůležitějších světových biotopů pro zachování biologické rozmanitosti a mají „mimořádnou univerzální hodnotu“, protože poskytují útočiště stěhovavým ptákům.

Toto rozhodnutí bylo pro mnohé překvapením vzhledem k tomu, že v květnu proběhlo předběžné přezkoumání, na jehož základě byl Getbol vyřazen ze seznamu potenciálních památek, které by mohly být zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

Foto: pixabay.com

Jižní Korea proto požádala o přezkoumání čtyř přílivových oblastí, kterými jsou Seocheon v provincii Jižní Chungcheong, a Gochang, Sinan, Boseong a Suncheon v provinciích Jižní a Severní Jeolla.

Největší rozlohu ze všech čtyř přílivových ploch mají přílivové plošiny v Sinanu, které zabírají 1100 km2, zatímco ostatní přílivové plošiny mají rozlohu 60 km2. Některé z nich patří k jedinečným mokřadům zařazeným do Ramsarské úmluvy.

Je známo, že v těchto přílivových oblastech žije 2 150 druhů rostlin a živočichů, včetně 22 celosvětově ohrožených druhů. Kromě celkem 118 druhů stěhovavých ptáků, pro které je lokalita důležitým stanovištěm, je tato oblast domovem i 47 endemických a pěti ohrožených druhů mořských bezobratlých živočichů.

Díky tomuto zápisu má Jižní Korea na seznamu světového dědictví už 15 památek.

Zdroj: koreabizwire.com, whc.unesco.org

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.