Počet Jihokorejců ochotných vrátit se na venkov klesá

Michaela Pašková
Ostatní
Foto: pexels.com

Venkov je místem, ze kterého mnozí lidé doslova prchají do měst. Dle studie se jich ale chce po odchodu do důchodu vrátit méně, než tomu bylo dříve.

Zhruba 30 % Jihokorejců žijících v městských oblastech se chce po odchodu do důchodu vrátit do rodné krajiny na venkově. Provedená studie ovšem odhalila, že v posledních letech tato čísla podstatně klesají. Korejský venkovský ekonomický institut, zkráceně KREI, provedl výzkum, do kterého zapojil 1521 respondentů z řad zemědělců a 1500 obyvatel měst. Ze všech respondentů je 34,6 % ochotno vrátit se po odchodu do důchodu do rodné krajiny, protože chtějí strávit zbytek života v přírodě (46 %) anebo si užívat volný životní styl (21,4 %).

Postupem let se počet respondentů ochotných vrátit se na venkov snižuje. V roce 2011 to bylo 63,7 % respondentů a v roce 2017 pouhých 44,1 %.

Ze zemědělců je 23,3 % spokojeno se svým zaměstnáním, zatímco 3 z 10 (33,3 %) uvedlo opak. Na otázku týkající se spokojenosti se životem na venkově uvedlo 42,7 % dotázaných, že jsou s venkovským životem spokojeni a pouze 18,5 % uvedlo, že spokojeni nejsou. Míra spokojenosti zemědělců, co se týče živobytí, se tak nadále zlepšuje, z 32,5 % v roce 2011 na 40,7 % v roce 2017.

Pokud jde o největší hrozbu v jejich zaměření, tak 45,6 % respondentů ze zemědělců zvolilo rostoucí výrobní náklady, nedostatek pracovních sil uvedlo 44,9 % a obtíže správných distribučních kanálů 28,5 %.

KREI uvedlo: „Vzhledem k tomu, že lidé narození po válce, v době, kdy se najednou rodilo více dětí, s odchodem do důchodu zvažují přesun zpátky na venkov z měst, místní komunity by tak měly být ochotny jim pomoci s různými problémy, kterým mohou čelit. Měly by usilovat o programy, které podporují a povzbuzují mladé generace v usídlení se v zemědělském průmyslu tak, aby docházelo k udržitelnému rozvoji.“

Zdroj: koreabizwire.com

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.