Hai Bà Trưng: Symbol odvahy a národního hrdinství ve Vietnamu

Kultura
Hai Bà Trưng, wikimedia.org

Historie Vietnamu je plná hrdinských příběhů a boje za nezávislost. Mezi významné postavy, které se zapsaly do paměti národa, patří i sestry Trưng. Jejich odvážný odpor proti čínské nadvládě v 1. století n. l. měl pro Vietnam, tehdy zvaný Giao Chỉ, hluboký a trvalý význam.

Sestry Trung, známé také jako Trưng Trắc a Trưng Nhị, jsou významným symbolem odporu vietnamského lidu vůči nadvládě čínské dynastie Han v 1. století n. l. Legenda vyprávějící jejich příběh nese název Hai Bà Trưng, tedy Dvě paní Trưng a odkazuje na klíčovou kapitolu ve vietnamské historii.

V roce 40 n. l. se Vietnam ocitl pod čínskou nadvládou, což vyvolalo neklid a nespokojenost mezi vietnamským obyvatelstvem. Sestry Trưng se staly vůdčími postavami odporu a shromáždily odvážný vojenský odpor proti čínským úřadům. Jejich charisma, statečnost a strategický postoj získaly širokou podporu a vedly k vytvoření vojenského hnutí za nezávislost. Během tří let dokázaly osvobodit značnou část Vietnamu a vyhlásit nezávislost čínské nadvládě. Ustanovily vládu, prohlásily se královnami a začaly reformovat společnost, aby zajistily spravedlnost a svobodu. Jejich krátká vláda však skončila po 3 letech, v roce 43 n. l., kdy čínský císař Guang Wu Di poslal generála Ma Yuana k potlačení odporu, což vedlo k jejich porážce a k opětovnému připojení Vietnamu k čínskému císařství.

Legenda říká, že místo toho, aby se vzdaly čínským vojenským silám, zvolily svobodu před otroctvím a rozhodly se raději spáchat rituální sebevraždu skokem z hory v provincii Hà Giang, která je známá svou krásnou horskou krajinou, aby se vyhnuly zajetí a zachovaly si svou důstojnost. Jejich oběť se stala inspirací pro další generace. Nicméně, jelikož se jedná o legendu, nemáme žádné přesné informace o konkrétní hoře, z níž skočily. Skok z hory je tak pravděpodobně symbolickým prvkem v příběhu, a měl pouze zdůraznit dramatický akt odmítnutí dobytí čínskými vojsky. Obměnou skoku z hory je i utopení se v řece. A existuje dokonce víc verzí tohoto příběhu, mezi nimiž je i možnost zajetí a popravy, která zdůrazňuje tvrdou realitu porážky. Existují i verze, které naznačují, že sestry Trưng mohly uniknout, nebo se nějakým způsobem skrýt, vyhnout se zajetí a pokračovat v boji za nezávislost. 

To samé pak můžeme říct i o tom, kdo byly sestry Trưng před tím, než se z nich staly hrdinkami. Historické záznamy o životě sester jsou omezené a jejich původní sociální postavení není přesně známo. Některé prameny říkají, že pocházely z významné rodiny a jejich otec byl generál Lạc z Mê Linh. Život ve vojenské rodině znamenal, že sestry byly dobře vyškoleny v bojových uměních. Strávily hodně času studiem složitého umění války a zdokonalovaly své bojové dovednosti.

Existují však různé verze příběhu.  Říká se, že jejich manželé byli významnými bojovníky proti čínské nadvládě, kteří měli být popraveni čínskými úřady kvůli své odvaze, což byl jeden z hybných kamenů, proč se sestry rozhodly postavit do čela odporu a bojovat za nezávislost Vietnamu. Tyto legendy však zdůrazňují rodinnou tradici odporu proti cizí nadvládě a ukazují, že sestry Trưng převzaly role svých mužů ve vedoucích pozicích boje za nezávislost.

Říká se, že místo toho, aby truchlila za svým mužem a klidně se stáhla do domu, vdova se rozhodla něco udělat pro svůj lid. Odvážná Trưng Trắc tak byla první, která se snažila zmobilizovat vietnamský lid proti Číňanům. Spolu se svou sestrou Trưng Nhị pak kupříkladu lovily tygry, kteří lovili lidi a jejich kůži použily k sepsání veřejného prohlášení, které vyzvalo lid Vietnamu k povstání. Jednalo se zkrátka o činy, které byly důkazem jejich odvahy a schopnosti vést lid proti Číňanům.

Feministická komunita napříč světem uvádí, že příběh sester Trưng dokazuje, že Vietnam byl matriarchát, což není pravda. Zatímco ženy hrají důležitou roli ve vietnamské kultuře a společnosti, zejména v rámci rodiny, Vietnam je obecně považován za patriarchální společnost s výrazným důrazem na mužskou autoritu a vedení. Je však pravda, že jsou sestry uctívány jako vzor pro ženy. Jejich příběh ukazuje, že i ženy mohou hrát klíčovou roli v boji za spravedlnost a nezávislost. Jejich odvaha a vůdčí schopnosti jsou tak obdivovány i v kontextu ženské emancipace.

Bohužel, kvůli historickým limitacím nemáme žádné konkrétní obrazy sester Trưng a jejich vzhled je neznámý. Jejich příběh pochází z doby před zavedením fotografie a existující historické prameny pocházejí především z historických textů, jako jsou kroniky anebo záznamy z období dynastie Han v Číně. Tyto texty pak poskytují informace o jejich vojenských úspěších a odvaze, ale nepodávají žádné podrobnosti o fyzickém vzhledu. Jejich odboj sehrál klíčovou roli při formování vietnamské národní identity. Sestry Trưng zdůraznily touhu po nezávislosti a odporu proti cizí nadvládě, což se stalo základem pro budoucí generace. Jejich statečnost posílila pouto mezi lidem a vlastní zemí, a i když sestry Trưng neudržely nezávislost dlouho, jejich krátká doba vlády byla klíčová. Otevřela cestu k myšlence, že i malý národ může stát proti větší síle a odolat. Odboj sester Trưng posílil smysl pro vlastenectví a oddanost vůči vietnamskému národu.

Jejich příběh je vyprávěn nejen v písních, poezii, literatuře a umění, což posiluje jejich místo coby významných postav v historii země, ale také jsou součástí školního programu, který zdůrazňuje jejich roli v historii země, aby předaly dalším generacím hodnoty odvahy, obětavosti a boje za nezávislost.

Jejich příběh posiloval ducha vietnamského odporu i v následujících epochách, jako je období francouzské kolonializace a během války ve Vietnamu. I přesto, že historie sester Trưng je stará tisíce let, jejich odkaz zůstává živý a inspirující pro současné generace Vietnamců. Jejich jména jsou stále spojována s hrdinstvím a touhou po nezávislosti.

Ve Vietnamu existují chrámy a poutní místa věnovaná těmto sestrám. Svatyně slouží jako místa uctívání a památky jejich hrdinství. Jedním z nejznámějších poutních chrámů je Chùa Hương. Nachází se poblíž Hanoje a je jedním z nejvýznamnějších poutních míst ve Vietnamu. Odkazuje na legendu při níž sestry byly popraveny a považuje se za místo, kde skonaly. Každý rok toto místo přitahuje tisíce věřících.

Existuje také Hai Bà Trưng Day nebo Ngày Hai Bà Trưng, v překladu Den sester, který připadá na 6. den druhého měsíce podle lunárního kalendáře, a který slaví celý Vietnam. Konají se různé kulturní akce, tančí se a oslavuje. Lidé v tento den putují na ona zmíněná poutní místa.

Ačkoliv jsou sestry Trưng primárně považovány za národní hrdinky Vietnamu, jejich příběh a význam se rozšířil postupně do dalších částí jihovýchodní Asie a poté i dále do světa. Staly se tak inspirací nejen pro Vietnam, ale i pro odbojová hnutí v jiných částech světa. Jejich příběh o odolávání cizí nadvládě a hledání svobody nachází rezonanci i v rámci širšího kontextu boje za lidská práva a nezávislost. Jejich jména a příběh se stávají součástí společného kulturního dědictví, které spojuje lidi napříč různými národy. A to je důvodem, proč se na jejich poutní místa vydávají ve velkém nejen místní, ale i turisté.

Tato mezinárodní dimenze příběhu sester Trưng ukazuje, jak historie a hrdinství mohou překročit hranice národního území a stát se inspirací pro mnoho lidí v různých částech světa. Jejich dědictví tak získává globální význam jako symbol odvahy a boje za spravedlnost.

ZDROJE: wikipedia.org, history.com, researchgate.net, academia.edu, connectedwomen.co

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.