Odlišnosti Asiatů v neverbální komunikaci. Co má jaký význam?

Kultura
Foto: Shutterstock.com

Neverbální komunikace je důležitá stejně jako mluvené slovo. Různá gesta mají ale pro různé národy odlišný význam. Jak je to v Asii?

Nonverbální komunikace hraje v životě každého z nás důležitou roli. Patří sem výraz tváře, tón hlasu, gesta, oční kontakt apod. Někdy může tato nonverbální interakce vypovědět i více, než verbální. Každé gesto má nějaký význam a ne v každé zemi je stejný. Pro různé národy mají různá gesta různé významy. Lidi jiných národností a kultur můžeme lépe chápat, když budeme znát základy jejich nonverbálních komunikačních dovedností. Pojďme se podívat, jak je to v s gesty a mimikou některých asijských zemích.

Vyhýbání se očnímu kontaktu – Asiaté považují za neslušné se dívat do očí a pohledu do očí se spíše vyhýbají.
 
Mrkání – Hlavně pokud mrkáte na lidi opačného pohlaví, je to např. ve Vietnamu neslušné.
 
Úsměv – U Asiatů může úsměv často namísto spokojenosti znamenat naopak rozpaky, nevíru či mírný nesouhlas.
 
Dlaň pravé ruky směrem nahoru a prsty pohybující dopředu a dozadu jako „Pojď sem“ – Používá se k přivolání, ale není slušné to používat k lidem starším nebo výše postaveným.
 
Držení se za ruce nebo dávání ruky přes rameno u osob opačného pohlaví – Na veřejnosti je to např. ve Vietnamu i v dalších asijských zemích nevhodné. Naopak u osob stejného pohlaví to je považováno za přátelské gesto.

Ruce v kapsách – Pokud s někým mluvíte a máte ruce v kapsách, je to považováno za nedostatek respektu a projev arogance.

Foto Shutterstock.com

Poklepání na záda – Zejména v případě, že poklepeme na záda někomu výrazně staršímu, je to považováno za projev neúcty.
Ukazování na jiné lidi, když mluví – Je to neuctivé a také se to může považovat za ohrožující.
 
Potřesení rukou – Mezi lidmi, kteří jsou výrazně vyššího postavení, se potřesení rukou nepoužívá. Používá se spíše u lidí sobě rovných. Například mezi přáteli nebo podnikateli. Níže postavený člověk by měl vůči výše postavenému spíše snížit hlavu. Stejně tak mladší vůči výrazně staršímu. Například žák pozdraví učitele snížením hlavy. Prokáže mu tak respekt.

Když si dá člověk nataženou dlaň na ústa a dotkne se jich konečky prstů – To je gesto spokojenosti. Používají ho hodně například ženy v Číně, pokud se cítí spokojené, ale nechtějí, aby to vědělo příliš mnoho lidí. Typické pro čínskou kulturu je, že ženy své pocity vyjadřují více introvertním a diskrétním způsobem.
 
Ruka v pěst a přes ní druhá ruka a obě jsou nad hlavou (lokty v pravém úhlu) – Pokud v Číně nevíte, jak vyjádřit svou vděčnost, stačí toto gesto a nemusíte říkat jediné slovo. Každý pozná, že vyjadřujete vděčnost.
 
Přijímání daru oběma rukama – Když přijímáme dar či vizitku, měli bychom jej brát do obou rukou. Prokazujeme tím respekt.
 
Gesto, kdy se špička palce a ukazováčku dotýkají a dělají společně kroužek – U tohoto gesta jsme zvyklí, že vyjadřuje „OK“, „Je to v pohodě“. I toto gesto může mít v jiných zemích úplně jiný význam. V africkém Tunisku to znamená „Zabiju tě“, v Japonsku naštěstí jen peníze.

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.