Yu Boya a Zhong Ziqi – dojemný příběh spřízněných duší

Kultura
Foto: aimlessrambling.com

Tento příběh vypráví o muži jménem Boya, jenž s velkou vášní hraje na Guqin a jednoho dne potká Ziqiho, který je přímo unešen jeho hrou. Postupem času se mezi nimi vytvoří velké pouto – pouto spřízněných duší.

Yu Boya byl slavný hudební mistr v dobách jara a období podzimu. Když byl mladý, byl ochotný učit se a navštěvoval učitele Lian Chenga. Po třech letech učení už měl dobrou znalost dovedností ve hře na hudební nástroj. O několik let později jeho dovednosti dosáhly poměrně vysoké úrovně. Stále ale cítil, že některé věci, které na něj hluboce působily, nedokáže přesně vyjádřit. Jeho učitel mu řekl, že by tedy mohl jít k jeho učiteli, který by Boyovi ještě mohl s jeho hudbou pomoci.

Vzal Boyu lodí na Penglai ostrov, příbytek nesmrtelných, který je na východním čínském moři. Když tam dorazili Lian Cheng řekl Boyovi ať čeká, že dojde pro svého učitele. Pak s lodí zmizel. Boya čekal a čekal, ale jeho učitel se nevracel. Uběhlo několik dní. Jeho srdce bylo plné smutku. Tekoucí voda, létající rackové a klid, to vše se zdá být ideální pro smutnou melodii. Začal tedy hrát. Náhle zjistil, že jeho hudba dostala další výraz. Ukázalo se, že jeho učitel ho tam zanechal samotného schválně, aby Boya našel inspiraci v náručí přírody.

Na ostrově Boya zažíval přirozené scénáře a poslouchal řev velkých vln. Spojil nádhernou přírodu se svou hudbou. Později se Boya stal slavným hudebníkem, ale jeho písně nebyly všemi lidmi té doby přijímány.

Jednoho dne se Boya vydal na plavbu podél břehu řeky. Náhle ucítil nutkání hrát na svůj Guqin. Melodická hudba se stala ještě krásnější, když cítil, že někdo poslouchá. Boya vylezl z lodi a uviděl dřevorubce stojícího na břehu. Věděl, že tento muž nadšeně ocenil jeho talent, protože chápal jeho hudbu. Okamžitě pozval dřevorubce Zhong Ziqiho na svou loď. Plný elánu pro něj Boya hrál na svůj Guqin.

Když Boya hrál hudbu o vysokých horách, Ziqi řekl: „Hudba je obrovská a důstojná jako hora Tai, která sahá až do nebe.“ Když hrál Boya píseň, kde líčil mořské vlny, Ziqi řekl: „Hudba je obrovská a mocná jako velká řeka.“ Boya byl nadšený a řekl: „Příteli, jen vy můžete pochopit mou hudbu!“

Domluvili se, že Boya navštíví Ziqiho znovu, až se vrátí ze své cesty. Když se vrátil a navštívil Ziqiho, zjistil, že Zhong Ziqi byl nemocný a zemřel. Boya byl tak smutný. Naposledy zahrál před Ziqiho hrobem a pak rozbil Qin na kusy. Od té doby už nikdy nehrál.

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.