Samuel vyhrál soudní spor se společností a konečně je volný! Zaplatí Brave Brothers za své ‚zločiny‘?

Michaela Pašková
Hudba
Foto: NAVER x Dispatch

Vypadá to, že soudní spor mezi Samuelem a společností Brave Entertainment, který se táhne od roku 2019, je konečně u konce. Pojďme se společně podívat na to, jak tato kauza probíhala.

V krátkosti si připomeneme, co se stalo. Dne 8. června 2019 zveřejnil Samuel na svém instagramovém profilu oznámení, kterým překvapil mnohé fanoušky.

„Moji drazí Garnets,

píši v reakci na Garnets, kteří o mě mají velkou starost. Chtěl bych své věrné fanoušky, kteří mě vždy povzbuzovali, informovat o tom, že jsem zahájil svou kariéru jako sólový hudebník.

S Garnets se budu i nadále setkávat a komunikovat různými způsoby a slibuji, že se Vám brzy ukáži s dobrou hudbou a skvělými vystoupeními. Nikdy nezapomenu, že jste ve mě věřili a čekali na mě. Budu Samuelem, na kterého mohou být Garnets pyšní.“

Brave Entertainment vydala o dva dny později oficiální prohlášení uvádějící, že Samuel ze společnosti neodešel a jeho nezávislé aktivity s ní nebyly projednány. „V současné době máme se Samuelem legitimní smlouvu a nejednáme s ním nespravedlivě. Proto budeme tento problém řešit právními kroky s využitím zákonných postupů. Je nám velice líto, že jsme fanouškům a veřejnosti způsobili obavy. Pokusíme se tento problém vyřešit co nejrychleji,“ uvedla.

Tentýž den právní zástupce Samuela osvětlil široké veřejnosti celou situaci. „Můj klient měl problémy s nedostáváním řádných účetních uzávěrek stejně jako s nejednoznačným členěním příjmů. Stalo se to několikrát, nikdy nedostal řádný přehled příjmů. Toto zapříčinilo vznik konfliktu. V Samuelově smlouvě jsou podmínky uvádějící, že příjmy z událostí nebo vystoupení jsou rozděleny, propagační aktivity pro Brave Entertainment jsou považovány za doplňkové a peníze z nich mohou nebo nemusí být vyplaceny. Nicméně Samuel se podílel na propagačních aktivitách pro zcela samostatnou společnost, která nemá nic společného s Brave Entertainment ani s jeho smlouvou.

Samuel se vydal do zahraničí kvůli události, na které vystupoval, fotil se a natočil propagační video. S těmito aktivitami ale nikdy nesouhlasil. Společnost měla jeho souhlas pouze pro vystoupení v zahraničí a poté ho přiměla, aby se zúčastnil i těchto dalších aktivit, aniž by ho informovala o obsahu smlouvy nebo celkovém příjmu. Teprve poté, co si fanoušci a ostatní stěžovali, že se Samuel účastní události pro kryptoměnu, společnost předložila falešné smlouvy a prohlásila, že jejich činy byly oprávněné.“

Samuelova matka o této záležitosti promluvila také. Uvedla: „Nedávno šla společnost proti mému přání jakožto Samuelova zákonného zástupce a použila lži, aby jej přiměla zapojit se do aktivit blockchain společnosti (pozn. red.: společnost zabývající se vyhledáváním a ověřováním transakcí s kryptoměnou) generálního ředitele, která nemá žádný vztah k jeho činnostem jako umělce. Zničilo to naši důvěru ve společnost.

Podali jsme žádost o nápravu, ale protože se tak nestalo, oznámili jsme společnosti ukončení smlouvy a odešli po dokončení Samuelova zbývajícího rozvrhu. Bylo rozhodnuto, že záležitost nemůže být vyřešena vzájemnou dohodou, a tak byla 20. května podána stížnost. Poté, co Samuel informoval svého manažera, odletěl do Spojených států trénovat. Prohlášení, že přerušil jakýkoliv kontakt, se nezakládají na pravdě, protože jsme komunikovali prostřednictvím četných telefonních hovorů. Jako Samuelova matka považuji za nešťastné, že by mohl být touto zkreslenou pravdou zraněn.“

Společnost Brave Entertainment vydala rozsáhlé prohlášení, ve kterém uvedla, že Samuel nebyl násilně nucen podporovat soukromé aktivity generálního ředitele. Jeho účast na zmiňované události nebyla za účelem podporování blockchain společnosti a generální ředitel Brave Enterainment z ní neměl žádný zisk. Aby mohl Samuel na této události vystupovat, podepsal generální ředitel standardní smlouvu. Samuelovi bylo za tuto účast zaplaceno. Proces podepsání smlouvy a zaplacení Samuelovi byl proveden legální cestou. Nebyla předložena žádná falešná smlouva.

Dále společnost uvedla, že těsně předtím, než Samuel odletěl do Japonska, hovořila s jeho matkou a vše jí dopodrobna vysvětlila. Vše se mělo uskutečnit s výslovným souhlasem Samuelovy matky. Jako důkaz má společnost textové zprávy z té doby. Navíc dle prohlášení Samuelovi rodiče obdrželi přehled příjmů. Dále se Samuel zúčastnil pouze těch aktivit, které schválila jeho matka. Na ostatní aktivity se nedostavil a tímto jednáním měla společnost utrpět újmu.

V podstatě takto začal soudní spor, který se táhl až do dnes. Kromě podání návrhu na zrušení smlouvy ovšem Samuel také podal trestní oznámení, ve kterém obviňoval Brave Brothers (CEO Brave Entertainment) z podvodu, zpronevěry a padělání. V posledním červnovém týdnu loňského roku vyšlo najevo, že policie Brave Brothers zbavila veškerých obvinění poté, co ho během vyšetřování shledala nevinným.

Samuel se k tomuto kroku policie vyjádřil oficiálním cestou. Uvedl, že považuje za politováníhodné to, že i když poskytl důkazy a požádal o vyšetřování, přičemž co nejvíce spolupracoval s policií, stíhání bylo zamítnuto.

„Rozhodnutí policie případ nepodstoupit státnímu zástupci k obžalobě neznamená konec tohoto incidentu (pro mě). Hodlám se proti tomuto rozhodnutí co nejdříve odvolat a požádat obžalobu, aby případ důkladně prošetřila a zjistila, zda ve vyšetřování nedošlo k pochybení a proběhlo správně. Vzhledem k tomu, že mám dostatek důkazů dokazujících, že toto rozhodnutí zastavit trestní stíhání bylo špatné, mám v plánu požádat o nové vyšetřování.“

Trestí oznámení podal, protože uprostřed probíhající žaloby o anulování jeho exkluzivní smlouvy zjistil, že se společnost pokusila před ním zatajit určité skutečnosti. Touží začít s pěveckými aktivitami, a proto dlouho zůstával zticha, protože chtěl, aby soudní spor a vyšetřování mohlo proběhnout hladce.

„Nicméně společnost Brave Entertainment požadovala, abych já, v té době nezletilý, zaplatil 1 miliardu wonů (přibližně 885 214 dolarů) jako náhradu škody. To je částka, která není jasně podložena důkazy. Veřejně tvrdila, že neudělala nic špatného, že jsem podal žalobu se zlými úmysly, nepravdami mátl veřejnost a ničil svou image.“

Dne 25. srpna následně proběhlo slyšení u Okresního soudu v Soulu. Právní zástupce umělce uvedl, že platební výpis, který společnost předložila Samuelovi v roce 2018 se lišil od toho, který odhalila během soudního procesu. Společnost se bránila, že to není pravda.

V druhé polovině září se zdroj blízký Samuelovi pro Star News podělil o podrobnosti nespravedlivého zacházení, které pod společností údajně umělec zažil.

„Když je Samuel požádal, aby mu ukázali výpisy z účtů za jeho aktivity od debutu v lednu 2015 bez ohledu na to, zda byl zisk nebo ztráta, odmítli to. Když po Produce 101 začal se svými sólo propagacemi, nezdálo se, že by to vyšlo. Takže jsme výpisy nebyli schopni vidět tři až čtyři roky, a když jsme je konečně v květnu 2018 obdrželi, nebyly oficiální. Byl to neprofesionální výtisk, který nemohl být ověřen. Ale když jsme se podívali pořádně, byla tam položka, která naznačovala ztrátu 600 milionů wonů (přibližně 506 800 dolarů) z jeho propagování jako 1PUNCH.”

„Nikdy Samuelovi neukázali smlouvu, když propagoval s ONE. Po jejich debutu se ONE zúčastnil Show Me The Money a okamžitě přešel k YG Entertainment. Nebyla tam žádná náhrada škody jako týmu. Ukázalo se, že smlouva neobsahuje žádnou klauzuli o odpovědnosti za škodu. Smlouva byla jako podvod a tehdejší společnost ONE hrála ohledně toho hloupou.“

Společnost Brave Entertainment během slyšení u soudu uvedla, že Samuel svými aktivitami nic nevydělal, protože brali v úvahu jeho ztrátu jako 1PUNCH.

Tento blízký zdroj se rovněž vyjádřil o nucených aktivitách Samuela v Japonsku a Číně. Co se týká japonských aktivit, společnost měla Samuela narychlo přimět k podpisu smlouvu k akci, jako by to byl jednoduchý doklad o souhlasu se zahraničními cestami. Během soudního procesu vyšlo najevo, že společnost neposkytla Samuelovi konečnou verzi smlouvy a zatajila celou výši obdržených finančních prostředků.

Ohledně aktivit v Číně, Brave Entertainment odmítlo Samuelovi předložit smlouvu, protože dle ní byla pouze mezí ní a jistou společností, a s ním neměla nic společného. Dokonce tato smlouva nebyla předložena ani během soudního sporu.

Samozřejmě blízký zdroj zmínil i Samuelovo vystoupení během soukromé akce Brave Brothers, která s jeho aktivitami neměla nic společného.

„Společnost využila nezletilého Samuela pro blockchainové podnikání generálního ředitele tím, že ho oklamala a lhala mu. Událost, na kterou Brave Entertainment odkazuje, je následující: Kim Samuel byl použit jako návnada na místě výstavy BRST mincí a v 10 hodin večer byl přinucen na malém a ošuntělém podiu konferenční místnosti hotelu zazpívat jednu píseň. Když jsme protestovali, aby nám ukázali smlouvu, protože k tomuto určitě musí existovat, neochotně nám ji ukázali. Odhalovala, že se musí zúčastnit ještě dvou dalších akcí souvisejících s blockchainem.“

Dne 17. listopadu Okresní soud v Soulu rozhodl ve prospěch žalobce, Samuela, a zamítl žalobu Brave Entertainment o náhradu škody ve výši 1 miliardy wonů (přibližně 846 380 dolarů). Smlouva, kterou Samuel a Brave Entertainment uzavřeli je neplatná. Společnost tehdy uvedla, že se hodlá odvolat. Dne 13. ledna tohoto roku však ve svém oficiálním prohlášení oznámila, že odvolání podávat nebude a mezi ní a umělcem nakonec došlo k přátelské dohodě.

Samuel sice vyhrál soudní spor proti společnosti, nicméně není zřejmé, jestli bude pokračovat ve svých pokusech o trestní stíhání generálního ředitele Brave Brothers.

Co si o celé kauze myslíte?

Zdroj: soompi.com & entertain.naver.com & ent.sbs.co.kr & instagram.com/its_kimsam

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.